Palvelu, josta voi etsiä kaikista Suomen kunnista keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. Tietoja saa graafisina kuvioina ja karttoina.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.