På sidorna anvisas hur man kontrollerar den förhandsifyllda skattedeklarationen under grupperingar som personkunder, jordbruksidkare, skogsbruksidkare, affärsidkare och yrtkesutövare. Frågor och svar samt väsentliga länkar ingår.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.