Lärum utvecklar specialpedagogiska läromaterial, ger materialhandledning och informerar om anpassade lösningar för elever i behov av stöd. Lärum hör till FDUV.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.