AVI:n työsuojelun vastuualue hoitaa entisten työsuojelupiirien tehtäviä. Sivulla on tietoa viraston tehtävistä, mm. työsuojeluvalvonnasta ja työtapaturmien ja ammattitautien ilmoitusvelvollisuudesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.