FILI ska såväl främja finsk och svensk översättning som öka kännedomen om Finlands litteratur. Info om aktualiteter, seminarier, finländska författare, översättningsstöd (inkl. blanketter).

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.