Vuosittain perjantaina 13. päivä järjestettävä teemapäivä, jonka aiheena on tapaturmien ehkäisy. Sivuilla on turvallisuusohjeita ja lukijoiden vinkkejä turmien torjuntaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.