Sajten berättar om skolfreden, som betonar att alla i skolan har rätt till trygghet och jämlikhet. Samtidigt vill man fästa uppmärksamhet vid skolans verksamhetskultur och den fysiska och psykiska säkerheten i skolan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.