På spaning efter den europeiska romanen, \de stora konsekventa berättelserna\, den realistiska romanen i 1900-talets Europa.. Boken innehåller artiklar om författare och baserar sig på intervjuer.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.