Omfattande hemsida om fiskar och fiske. Sidorna innehåller bl.a. en databas över nordiska fiskarter och ett lexikon med fisktermer på 19 språk.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.