Presentation av folktingets verksamhet, organisation, publikationer och evenemang. Information om det svenska i Finland och språkliga rättigheter.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.