En svensk resumé med Allergi- och astmaförbundets information om allergier, astma, allergisk snuva, atopi hos barn, inneluft och överkänslighet mot födoämnen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.