Parallellt med folkskolväsendet uppstod under 1800-talet även ett specialskolväsen i Finland. Avhandlingen behandlar det senare, främst blind- och dövstumskolan, ur idé-, person- och miljöhistoriskt perspektiv.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.