Tecknen visas som videosekvenser i såväl isolering som en teckenspråksmening. Sökbar efter svenskt ord, ämnesområde eller tecknets form resp. nummer i bokversionen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.