Tieteentekijöiden liiton sivustossa käsitellään liiton jäsenetuja, jäsenyhdistyksiä, työttömyysturvaa, luottamuselimiä, edunvalvontaa sekä apuraha-asioita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.