Trafikförsäkringscentralens sidor informerar bl.a. om trafikförsäkring och ersättning för trafikskador, fordonsskador mm. Statistik och blanketter (delvis enbart på finska). Länksamling för ytterligare info.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.