Sivuilla on luettelot Suomen uhanalaisista ja hävinneistä lajeista sekä tietoa uhanalaisuusarvioinneista. Luetteloista selviävät myös elinympäristöt ja uhanalaisuuden syyt.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.