Sivuilla on tietoa yhdistyksen toiminnasta, sotavainajien etsinnöistä, hautauksesta ja muistomerkeistä. Lisäksi on tilastotietoja vuosien 1939-1945 sodista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.