Englanninkielisillä sivuilla on bibliografista tietoa Cocco Bill -sarjakuva-albumeista ja muista Benito Jacovittin luomista sarjakuvista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.