Vänsterförbundet svenska webbplats innehåller partiets målsättningar, partiprogrammet, ställningstaganden och politiska betraktelser. Kontaktuppgifter och förtecknngöver Landsstyrelsens medlemmar.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.