TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.