Sivuilla on runsaasti presidentti Kennedyyn ja hänen presidenttikauteensa liittyvää materiaalia aineistoa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.