Artikkelissa määritellään nettiriippuvuuden käsite, kartoitetaan riippuvuuden ilmenemismuotoja ja oireita sekä annetaan ohjeita sen parantamiseksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.