Kokoelman painopiste on Etelä- ja Pohjois-Amerikasta 1700- ja 1800-luvuilla laadituissa kartoissa, mutta joukossa on myös vanhoja karttoja muista maanosista sekä maailmankarttoja.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.