Oppimateriaali sisältää tietoa yhdistystoiminnan kokouskäytännöistä, asiakirjamalleja, esimerkkejä ja sanaston.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.