Dysfasialasten Tuki ry:n tuottamat sivut on tarkoitettu dysfaattisten lasten ja nuorten perheiden yhteiseksi foorumiksi, jossa voi mm. osallistua keskusteluun ja saada tukea ja neuvoja.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.