Timeline - Sources from History innehåller information och bilder om händelser i världshistorien, från medeltid till nutid.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.