Tilastokeskus julkaisemat maa-, metsä- ja kalataloustilastot.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.