Turun yliopiston kasvimuseon kokoelma sisältää näytteitä putkilokasveista, jäkälistä, sienistä, sammalista ja levistä. Sivuilla kerrotaan museon tutkimustoiminnasta ja kokoelmista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.