Päihdetyötä pääkaupunkiseudulla, kuvaukset hoitoyksiköistä ja hoitomuodoista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.