Nordic Heritage Museum vaalii pohjoismaista taustaa ja perintöä Yhdysvalloissa sekä kertoo siirtolaisten historiaa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.