Daniel är en databas som i första hand innehåller information om dramatik skriven på svenska av författare i Finland. I princip omfattar den alla slag av scentexter och arrangemang för scenen. Kronologiskt löper databasen från 1819 fram till senaste kalenderår.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.