Poliisin sivuilla tietoa passilaista, passin hakemisesta sekä hinnoista ja toimitusajoista. Kerrotaan myös uusista käytänteistä ja uudenlaisista biometrisistä passeista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.