Kokoelmassa on kolme yleiskarttaa, joidenkin kaupunkien karttoja sekä historiallisia ja temaattisia karttoja. Kartat esitetään pääosin kuvina (.jpg).

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.