Svensk filmdatabas gör det möjligt att söka upplysningar om svenska långfilmer sedan 1897, och dessutom en stor mängd svenska kort- och dokumentärfilmer.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.