Fakta om batterier: olika typer, historia, uppbyggnad och funktion. Användningsstatistik och -anvisning. Från Batteriföreningen, Sveriges branschorganisationen för batteritillverkning och -import.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.