Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä maalla ja merellä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.