Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser innehåller beskrivningar av diagnoser. Med ovanliga diagnoser avses ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.