Kaupunkiportaalin neljä osiota käsittelevät matkailua, elämistä, tapahtumia ja liike-elämää Amsterdamissa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.