Ett animerat hjälpmedel för högstadiets och gymnasiets biologiundervisning. Om atmosfären och naturens olika kretslopp: fotosyntes och nedbrytning, växthuseffekten mm. Lämpar sig även för självstudier.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.