Presentation av Skärgårdshavets nationalpark. Uppgifter om naturförhållanden, service (förbindelser, fiske, Blåmusslans naturum). Karta över området ingår.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.