Taidekoulussa tutustutaan kuvallisiin sommittelukeinoihin, kuten muotoon, viivaan sekä valoon ja varjoon. Tehtävien avulla voi tutkia myös värejä, liikettä ja perspektiiviä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.