Tanskan yleisten kirjastojen portaali. Mukana haku ja luettelot Tanskan yleisten ja tutkimuskirjastojen kokoelmista ja verkkotietotietopalvelu BiblioteksVagten.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.