Päiväkäskyt, jotka Mannerheim antoi kansalaissodan, talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan aikana.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.