Tieteen ja teknologian COST-hankkeissa korostetaan poikkitieteellisyyttä ja verkostoitumista. Kansainvälisillä sivuilla on englanninkielistä tietoa hankkeista ja niihin hakeutumisesta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.