Suomen Pankin kokoamat tilastotiedot euriborkoroista, perus- ja viivästyskorosta sekä pankkien omista viitekoroista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.