Artikkelin aiheena ovat Zenon Elealaisen kehittämät moneuden, liikkeen, paikan ja hirssinjyvän paradoksit sekä Zenonin vaikutus filosofiaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.