Oppimateriaalissa käsitellään soiton harjoittelun fyysistä ja psyykkistä puolta. Se sisältää ohjeita hyvän harjoittelutavan löytämiseksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.