Översikt över hur statsbudgeten arbetas fram. Sammandrag av statsbudgetarna godkända av riksdagen fr.o.m. 2002. Översikt över kommande års budget med diagram.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.