Metsästyslaki, Metsästysasetus, Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.