På FPA:s sida om studiestöd presenteras aktuell information om studiestöd. Blanketter för ansökning av studiestöd ingår.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.